مۇنبەر خەۋەر تېرمىنالى مەخسۇس سەھىپە دېھقانلار تورى يانفون گېزىتى ئۈندىدار سالونى
  يەرلىك بەلگىلىمىلەر

  شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئاپتونوم رايونىمىزدىكى ناھىيەلىك، يېزىلىق خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ نۆۋەت ئالمىشىش سايلىمى ئۆتكۈزۈش ۋاقتى توغرىسىدىكى قارارى

  بۇئايشەم2011-03-27 09:51:20شىنجاڭ گېزىتى

  (2011 – يىل 3 – ئاينىڭ 25 – كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنىدا ماقۇللاندى)

      شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى ناھىيەلىك، يېزىلىق خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ نۆۋەت ئالمىشىش سايلىمىنى 2011 – يىل 5 – ئاينىڭ 15 – كۈنىدىن 7 – ئاينىڭ 15 – كۈنىگىچە ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلدى.

      شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ‹‹ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ شەھەر باشقۇرۇش مەمۇرىي ئۇنىۋېرسال قانۇن ئىجرا قىلىش نىزامى››نى تەستىقلاش توغرىسىدىكى قارارى

      (2011 – يىل 3 – ئاينىڭ 25 – كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنىدا ماقۇللاندى) شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنى قاراپ چىقىپ، ‹‹ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ شەھەر باشقۇرۇش مەمۇرىي ئۇنىۋېرسال قانۇن ئىجرا قىلىش نىزامى››نى تەستىقلاشنى قارار قىلدى، بۇ نىزامنى ئۈرۈمچى شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى بۇ قېتىمقى يىغىندا بېرىلگەن تەكشۈرۈش پىكرى بويىچە تۈزەتكەندىن كېيىن ئېلان قىلىپ يولغا قويىدۇ.شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ‹‹ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ ئۆي – زېمىن خوجىلىقىنى باشقۇرۇش نىزامى››نى تەستىقلاش توغرىسىدىكى قارارى

      (2011 – يىل 3 – ئاينىڭ 25 – كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنىدا ماقۇللاندى) شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنى قاراپ چىقىپ، ‹‹ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ ئۆي – زېمىن خوجىلىقىنى باشقۇرۇش نىزامى››نى تەستىقلاشنى قارار قىلدى، بۇ نىزامنى ئۈرۈمچى شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى بۇ قېتىمقى يىغىندا بېرىلگەن تەكشۈرۈش پىكرى بويىچە تۈزەتكەندىن كېيىن ئېلان قىلىپ يولغا قويىدۇ.شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ‹‹ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ بىنا ئىمارەتلەردە ئېنېرگىيە تېجەشنى باشقۇرۇش نىزامى››نى تەستىقلاش توغرىسىدىكى قارارى

      (2011 – يىل 3 – ئاينىڭ 25 – كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنىدا ماقۇللاندى) شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنى قاراپ چىقىپ، ‹‹ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ بىنا ئىمارەتلەردە ئېنېرگىيە تېجەشنى باشقۇرۇش نىزامى››نى تەستىقلاشنى قارار قىلدى، بۇ نىزامنى ئۈرۈمچى شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى بۇ قېتىمقى يىغىندا بېرىلگەن تەكشۈرۈش پىكرى بويىچە تۈزەتكەندىن كېيىن ئېلان قىلىپ يولغا قويىدۇ.شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ‹‹سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ شەھەر، يېزا يىرىك پىلانى نىزامى››نى تەستىقلاش توغرىسىدىكى قارارى

      (2011 – يىل 3 – ئاينىڭ 25 – كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنىدا ماقۇللاندى)

      شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنى قاراپ چىقىپ، ‹‹سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ شەھەر، يېزا يىرىك پىلانى نىزامى››نى تەستىقلاشنى قارار قىلدى، بۇ نىزامنى سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى بۇ قېتىمقى يىغىندا بېرىلگەن تەكشۈرۈش پىكرى بويىچە تۈزەتكەندىن كېيىن ئېلان قىلىپ يولغا قويىدۇ.شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ‹‹سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئىچىدىغان سۇ مەنبەسىنى قوغداش نىزامى››نى تەستىقلاش توغرىسىدىكى قارارى

      (2011 – يىل 3 – ئاينىڭ 25 – كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنىدا ماقۇللاندى) شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنى قاراپ چىقىپ، ‹‹سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئىچىدىغان سۇ مەنبەسىنى قوغداش نىزامى››نى تەستىقلاشنى قارار قىلدى، بۇ نىزامنى سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى بۇ قېتىمقى يىغىندا بېرىلگەن تەكشۈرۈش پىكرى بويىچە تۈزەتكەندىن كېيىن ئېلان قىلىپ يولغا قويىدۇ.شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ‹‹ كورلا شەھىرىنىڭ شەھەر رايونىدا ئىت بېقىشنى باشقۇرۇش نىزامى››نى تەستىقلاش توغرىسىدىكى قارارى

      (2011 – يىل 3 – ئاينىڭ 25 – كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنىدا ماقۇللاندى) شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 11 – نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 26 – يىغىنى قاراپ چىقىپ، ‹‹كورلا شەھىرىنىڭ شەھەر رايونىدا ئىت بېقىشنى باشقۇرۇش نىزامى››نى تەستىقلاشنى قارار قىلدى، بۇ نىزامنى بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى بۇ قېتىمقى يىغىندا بېرىلگەن تەكشۈرۈش پىكرى بويىچە تۈزەتكەندىن كېيىن ئېلان قىلىپ يولغا قويىدۇ.