مۇنبەر خەۋەر تېرمىنالى مەخسۇس سەھىپە دېھقانلار تورى يانفون گېزىتى ئۈندىدار سالونى
  ئادۋۇكاتلار لېنىيىسى

  ئۈرۈمچى شەھەرلىك قانۇن ياردىمى ئاپپاراتلىرىنىڭ ئادېرىسى ۋە تېلېفۇن نومۇرى

  لالە2010-04-26 10:36:03تەڭرىتاغ ئۇيغۇر تورى

  1. ئۈرۈمچى شەھەرلىك قانۇن ياردىمى مەركىزى

  ئادېرىسى : ئۈرۈمچى شەھىرى شىمالىي ئازاتلىق يولى 261-نومۇر يىنشىڭ سودا سارىيى 10–قەۋەت 102–ئۆي.

  تېلېفۇن نومۇرى : 12348-0991 ، 2328760-0991

  2. ئۈرۈمچى شەھىرى تەڭرىتاغ رايونلۇق قانۇن ياردىمى مەركىزى

  ئادېرىسى : ئۈرۈمچى شەھىرى پارلاق يولى 7–نومۇر .

  تېلېفۇن نومۇرى : 7830687-0991

  3. ئۈرۈمچى شەھىرى سايباغ رايونلۇق قانۇن ياردىمى مەركىزى

  ئادېرىسى : ئۈرۈمچى شەھىرى ياڭزىجىياڭ يولى 101–نومۇر سايباغ رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى بىناسى 1701–ئۆي.

  تېلېفۇن نومۇرى : 6139759-0991

  4. ئۈرۈمچى شەھىرى شىمگو رايونلۇق قانۇن ياردىمى مەركىزى

  ئادېرىسى : ئۈرۈمچى شەھىرى ۋىنچۈەن غەربىي يولى 68-نومۇر .

  تېلېفۇن نومۇرى : 4684148-0991

  5. ئۈرۈمچى شەھىرى يېڭى شەھەر رايونلۇق قانۇن ياردىمى مەركىزى

  ئادېرىسى : ئۈرۈمچى شەھىرى جەنوبىي بېيجىڭ يولى 86-نومۇر يېڭى شەھەر رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ 3–قەۋىتىدە .

  تېلېفۇن نومۇرى : 3855053-0991

  6. ئۈرۈمچى شەھىرى تۇدۇڭخابا رايونلۇق قانۇن ياردىمى مەركىزى

  ئادېرىسى : ئۈرۈمچى شەھىرى تۇدۇڭخابا رايونى شىمالىي ۋوگزال تاشيولى 1669-نومۇر تۇدۇڭخابا رايونلۇق تەپتىش مەھكىمىسى خىزمەت بىناسىنىڭ 4–قەۋىتىدە .

  تېلېفۇن نومۇرى : 3112650-0991

  7. ئۈرۈمچى شەھىرى مىدۇڭ يېڭى رايونلۇق قانۇن ياردىمى مەركىزى

  ئادېرىسى : ئۈرۈمچى شەھىرى نېفىت خىمىيە زاۋۇتى سابىق دۇڭسەن رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى بىناسى 117-ئۆي .

  تېلېفۇن نومۇرى : 6866148-0991

  8. ئۈرۈمچى شەھىرى داۋانچىڭ رايونلۇق قانۇن ياردىمى مەركىزى

  ئادېرىسى : ئۈرۈمچى شەھىرى داۋانچىڭ رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى بىناسىنىڭ 1–قەۋىتىدە .

  تېلېفۇن نومۇرى : 5919079-0991

  9. ئۈرۈمچى ناھىيەلىك قانۇن ياردىمى مەركىزى

  ئادېرىسى : ئۈرۈمچى ناھىيەسى بەنفاڭگۇ ناھىيەلىك خەلق ھۆكۈمىتى شىمالىي بىناسىنىڭ 3–قەۋىتىدە .

  تېلېفۇن نومۇرى : 5922148-0991

  10. ئۈرۈمچى شەھىرى قانۇن ياردىمى مەركىزى شەھەرلىك باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى خىزمەت پونكىتى

  ئادېرىسى : ئۈرۈمچى شەھىرى مەدەنىيەت يولى 39-نومۇر

  تېلېفۇن نومۇرى : 12351-0991 ، 2327564-0991